Menu Zavřeno

Teplotní komfort v obcích: pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně 

Hlavním cílem projektu je ověřit, jakou roli má sídelní zeleň, a především stromy, na zmírňování extrémních letních veder v obcích a jak roli zeleně vnímají místní obyvatelé. Řešení vychází z porovnání vjemu obyvatel týkajícího se teplotního komfortu ve venkovním prostředí obcí, kde žijí, kde se pohybují či tráví čas s fyzikální skutečností teplotních charakteristik zachycených prostřednictvím moderních metod pozemního a leteckého dálkového průzkumu Země. Na základě vyhodnocených dat z obou přístupů budou připraveny názorné výstupy pro ekologickou výchovu žáků základních a středních škol, obyvatele a samosprávu měst a obcí. Vytvořené mapové výstupy mohou být jedním z důležitých vstupů v územním plánování.

Chcete si zjistit, co o stromech víte Vy a zároveň vyjádřit svou představu o tom, jak uplatnit zeleň k zlepšení životního prostředí ve Vaší obci? Můžete to provést vyplněním dotazníku: https://forms.gle/STwhZAGXvcrTcsQN9. Předem děkujeme.

(Vlčnov: ukázkový výřez z bodového mračna laserového skenování a z letecké teplotní mapy.)