Menu Zavřeno

Název projektu: Teplotní komfort v obcích: pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně 

Identifikace projetu: TAČR ETA – TL02000322 

Doba řešení: 1. 1. 2019 až 31. 12. 2021 

Hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.  (Oddělení dálkového průzkumu Země, Oddělení společenského rozměru globální změny)

Další řešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Katedra krajinného managementu)

Aplikační garanti: Magistrát města Brna (Oddělení dat, analýz a evaluací), sdružení Jihočeské matky, další zájmová města a obce 

Hlavním cílem projektu je ověřit, jakou roli má sídelní zeleň, a především stromy, na zmírňování extrémních letních veder v obcích a jak roli zeleně vnímají místní obyvatelé. Řešení vychází z porovnání vjemu obyvatel týkajícího se teplotního komfortu ve venkovním prostředí obcí, kde žijí, kde se pohybují či tráví čas s fyzikální skutečností teplotních charakteristik zachycených prostřednictvím moderních metod pozemního a leteckého dálkového průzkumu Země. Na základě vyhodnocených dat z obou přístupů budou připraveny názorné výstupy pro ekologickou výchovu žáků základních a středních škol, obyvatele a samosprávu měst a obcí. Vytvořené mapové výstupy mohou být jedním z důležitých vstupů v územním plánování.

Zájmové území projektu: statutární města Brno a České Budějovice a další obce – Lišov, Sloup, Šošůvka a Vlčnov.