Menu Zavřeno

Při tvorbě výstupů je kladen důraz na jejich názornost a srozumitelnost. Proto jsou zde zahrnuty různé způsoby, především ale obrazové výstupy: 

 1. Mapy struktury pokryvu a teploty povrchů studovaných území obcí získané z dat leteckého skenování (u dosud zpracovaných území můžete využít aktivní odkaz na konkrétní lokalitu na mapovém portálu – mapserver.czechglobe.cz
  • Barevné kompozice aktuální stavu území z dat ve viditelné a blízké infračervené části spektra
   • Brno: CASI – SASI
   • České Budějovice: CASI – SASI
   • Lišov: CASI – SASI
   • Sloup-Šošůvka: CASI – SASI
   • Vlčnov: CASISASI
  • Aktuální stav tříd pokryvu z dat leteckého obrazových a laserového skenování
  • Teploty povrchů v době snímání z leteckých termálních dat
  • 3-D digitální model povrchu z dat leteckého laserového skenování  
 2. Demonstrační a výukové materiály – založené na interpretaci výstupů leteckých obrazových dat, pozemních fyzikálních měření, a na sociologických průzkumech 
 3. Prezentace výsledků formou workshopů a web – několik úrovní popularizace výsledků: 
  • pro zastupitelstva obcí – odborné diskuse o využití výstupů v různých resortech správy 
  • běžné občany – ukázky vazby zeleně a struktury dané obce s teplotním chováním území 
  • žáky základních a středních škol – charakteristika zeleně/str vegetace obrazovým snímači 
 4. Odborný článek o teplotním komfortu v obcích