Brno klasifikace pokryvu
133 Downloads

Klasifikace tříd pokryvu: budovy, vegetace > 1 m, vegetace < 1 m, komunikace, vodní plocha, zpevněné plochy + holá půda.