České Budějovice povrchová teplota
51 Downloads

Teplota povrchů (°C) v den snímání leteckých dat – 24. 7. 2019.