Menu Zavřeno

Při tvorbě výstupů je kladen důraz na jejich názornost a srozumitelnost. Proto jsou zde zahrnuty různé způsoby, především ale obrazové výstupy, v následující struktuře: 

1A) Mapy zveřejněné formou odkazu na interaktivní mapový server.
1B) Mapy zveřejněné formou obrázku ke stažení
2) Demonstrační a výukové materiály
3) Výstupy z workshopů
4) Vědecké publikace

 1. Mapy struktury pokryvu a teploty povrchů studovaných území obcí získané z dat leteckého skenování
  (U dosud zpracovaných území můžete využít aktivní odkaz na konkrétní lokalitu na mapovém portálu – mapserver.czechglobe.cz;
  níže je pak sekce s možností stažení map ve formě obrázku.) 
 2. Demonstrační a výukové materiály – založené na interpretaci výstupů leteckých obrazových dat, pozemních fyzikálních měření, a na sociologických průzkumech 
 3. Prezentace výsledků formou workshopů a web – několik úrovní popularizace výsledků: 
  • pro zastupitelstva obcí – odborné diskuse o využití výstupů v různých resortech správy 
  • běžné občany – ukázky vazby zeleně a struktury dané obce s teplotním chováním území 
  • žáky základních a středních škol – charakteristika zeleně/str vegetace obrazovým snímači 
 4. Odborný článek o teplotním komfortu v obcích