Menu Zavřeno

Při tvorbě výstupů je kladen důraz na jejich názornost a srozumitelnost. Proto jsou zde zahrnuty různé způsoby, především ale obrazové výstupy: 

 1. Mapy struktury pokryvu a teploty povrchů studovaných území obcí získané z dat leteckého skenování
  (U dosud zpracovaných území můžete využít aktivní odkaz na konkrétní lokalitu na mapovém portálu – mapserver.czechglobe.cz;
  níže je pak sekce s možností stažení map ve formě obrázku.) 
  • Barevné kompozice aktuální stavu území z dat ve viditelné a blízké infračervené části spektra
  • Aktuální stav tříd pokryvu z dat leteckého obrazových a laserového skenování (KLAS)
   • Brno
   • České Budějovice
   • Lišov
   • Sloup-Šošůvka
   • Vlčnov
  • Teploty povrchů v době snímání (LST) a širokospektrální emisivita (BBE) odvozená z leteckých termálních dat
   • Brno: LST – BBE
   • České Budějovice: LST – BBE
   • Lišov: LST – BBE
   • Sloup-Šošůvka: LST – BBE
   • Vlčnov: LST – BBE
  • 3-D digitální model povrchu z dat leteckého laserového skenování – stínovaný model povrchu (shDSM) a mapa výšky nad terénem (nDSM)
   • Brno: shDSM – nDSM
   • České Budějovice: shDSM – nDSM
   • Lišov: shDSM – nDSM
   • Sloup-Šošůvka: shDSM – nDSM
   • Vlčnov: shDSM – nDSM
  • Mapy ke stažení ve formátu PNG / JPG (v případě zájmu o plné rozlišení nás kontaktujte):
 2. Demonstrační a výukové materiály – založené na interpretaci výstupů leteckých obrazových dat, pozemních fyzikálních měření, a na sociologických průzkumech 
 3. Prezentace výsledků formou workshopů a web – několik úrovní popularizace výsledků: 
  • pro zastupitelstva obcí – odborné diskuse o využití výstupů v různých resortech správy 
  • běžné občany – ukázky vazby zeleně a struktury dané obce s teplotním chováním území 
  • žáky základních a středních škol – charakteristika zeleně/str vegetace obrazovým snímači 
 4. Odborný článek o teplotním komfortu v obcích